Harry Vinders Award voor vrijwilligersproject Kerkrade-Oost
Dit jaar wordt in Kerkrade-Oost voor het eerst de Harry Vinders Award uitgereikt. De prijs gaat naar een vrijwilligersproject die dit jaar in Kerkrade-Oost actief zijn of zijn geweest. Iedereen kan een project voordragen. De award wordt uitgereikt op 16 november door de voorzitter van het Bewonersplatform Kerkrade-Oost.
Dat kan door een mail te sturen naar info@kerkrade-oost.nl
Een vrijwilligersproject kan worden genomineerd als het aan de volgende voorwaarden voldoet:
• Het vrijwilligersproject moet hebben plaats gevonden in Kerkrade Oost.
• Gedurende een langere periode (minimaal 3 maanden) belangeloos gelopen hebben.
• Het project is niet eerder beloond met een andere prijs.
Elke voordracht moet zo helder mogelijk worden gemotiveerd. Waarom denkt u dat dit vrijwilligersproject de award verdient? Wat is er bijzonder aan het project? Welk voorbeeld heeft het project gegeven aan anderen? Ede voordracht moet worden ondersteund door minimaal twee referenties (vermeld ook contactgegevens).
Nominaties kunnen tot uiterlijk 1 november worden ingediend. De werkgroep Harry Vinders Award beoordeelt de kandidaten. Met degene die het project heeft voorgedragen, wordt contact opgenomen.
Harry Vinders
Deze prijs draagt de naam van ons gewaardeerde lid Harry Vinders. Harry was erg actief binnen Kerkrade-Oost. Helaas is Harry afgelopen jaar overleden. Door deze vrijwilligersprijs naar Harry Vinders te vernoemen, wil het Bewonersplatform hem eren voor het vele werk dat hij belangeloos gedaan heeft.
Aan de award is een geldprijs van 250 euro verbonden, die moet worden gebruikt voor het project. Indien het vrijwilligersproject al is afgerond, gaat de financiële bijdrage voor het vrijwilligersproject naar het volgende jaar. Daarnaast ontvangt het project ook nog een kunstwerk, dat de naam Harry Vinders Award 2015 draagt.